Lierne (NP)

Národní park Lierne

Národní park LierneNárodní park Lierne byl založen roku 2004 a zabírá oblast o rozloze 333 čtverečných kilometrů. Většina území parku je pokryta hustou sítí vodních toků, mířících jak do Baltského, tak do Severního moře. Právě díky přítomnosti takového množství vody najdeme v parku nespočetně bažin a mokřad, které tu a tam střídají březové háje. Charakter terénu je plochý, nicméně i přesto je velmi bohatý na usazeniny vzniklé už ve čtvrtohorách. Podle archeologických nálezů v oblasti se soudí, že první obyvatelé tu žili již v době bronzové. Předpokládá se, že se živili hlavně lovem a rybolovem.

Syndikovat obsah