Na hrad Gutštejn

Zobrazit pro tiskZobrazit pro tisk
mapa: 

gutstejnOkolí Konstantinových Lázní je mezi turisty a čundráky velmi populární. Snad to je tím, že zdejší lesy zachovávají to, co by les zachovávat měl. Jedním ze zdejších lákadel je nepochybně i hrad Gutštejn

Gutštejn
Několik kilometrů jihovýchodně od Konstantinových Lázní se nad údolím potoka Hadovka tyčí romantická zřícenina hradu Gutštejna. Byl založen pány z rodu Gutštejna na počátku 14. století. O sto let později jej obléhali husité, ale hrad vydržel a nebyl dobyt.

Pustnout začal už od druhé poloviny šestnáctého století, kdy byl opuštěn a časem chátral na zříceninu. Do dnešních dob se dochovaly zbytky paláců, dva příkopy, ale hlavně dvacetimetrová hranolová věž. Dejte si pozor pokud byste tu byli za mlhy. Podle pověsti tu prý straší přízrak opilého mnicha, který žil zhýralým životem a jeho pán jej ve vzteku zabil.