Národní park Skarvan og Roltdalen

Zobrazit pro tiskZobrazit pro tisk
Mapa: 

Park Skarvan a Roltdalen reprezentuje skutečně nedotčenou krajinu hor a lesů, typickou pro přelom centrální a jižní části Norska. Roltdalen je rozlehlé údolí vedoucí z východu na západ, jemuž dominují smrkové lesy. Horské hřebeny, které údolí chrání, dosahují výšky 1000 metrů. Severní části parku kraluje horský masív Skarvan, tyčící se do výšky zhruba 1100 metrů.

Kulturní dědictví parku
Zdejší oblast, a tedy i území parku, hostilo různé národy a nese tak známky několika kultur, jež se zde prolínaly s během historie. Najdete tu pozůstatky farem, měděných dolů a osad, jež vytvořili Sámové. Oblast byla proslulá také výrobou mlýnských kamenů. Doly v okolí hory Kvernfjellet produkovaly největší množství mlýnských kamenů v Norsku už od středověku.

Památník Gruvfjellet nám připomene těžbu mědi v údolí Roltdalen. Důl byl v provozu v letech 1713 - 1761. Další starý měděný důl najdeme například poblíž jezera Litlklepptjønna.
 
Park ovšem nevydává jen svědectví o těžbě a výrobě mlýnských kamenů. Připomíná dobu, kdy zdejší farmáři využívali všech jeho aktiv ke svému přežití. Težili dřevo v lesích, vřesoviště používali k pastvě dobytka a sklízeli z nich trávu, kterou krmili skot a ovce v zimním období. V letech 1930-1947 se na území parku pásla obrovská stáda. I dnes se část parku stále používá jako pastviny. Od dubna do pozdního podzimu slouží údolí i sobům, kteří sem pravidelně zavítávají.

Rozloha: 441 km2

Rok založení: 2004

Fauna a flóra:
Roltdalen je největším údolím bez přístupové cesty pro dopravní prostředky v celé oblasti. Ačkoliv les nese známky dřívějšího užívání, některé jeho oblasti jsou nedotčené, se stromy staršími než 200 let.

Zdejší les, jako takový, je velmi cenný po botanické stránce. Klimatické podmínky zde vytvořily dobrou živnou půdu pro relativně bohatou květenu a můžeme zde narazit na chráněné a ohrožené druhy rostlin.

Turistika:
Asociace norských turistů začala tento region používat již v roce 1920. Park nabízí celou síť značených stezek, která se napojuje na trasy vedoucí do okolních oblastí. V parku je pouze jediná chata s personálem, a to v centrální části.