Cykloohruh po nejvýchodnější části hřebene Orlických hor.